Udsendt af VEJLE SYGEHUS Julen 1970. Kloge mænd og koner i Vejle vesteregn. Fortalt af Niels Th. Mortensen og illustreret af Albert Bertelsen. Det i denne publikation indlagte, signerede linoleumssnit er skåret af Albert Bertelsen. Bogen er håndsat med 12 punkt Garamont Og trykt i bogtryk og offset af Schweitzers Bogtrykkeri Vejle. Papir: Ekstraglittet Specialtryk fra D.F.P. Omslag: Ingrespapir fra H. Christensen & Søn. Trykt i 1200 eksemplarer, der ikke kommer i handlen.