"Alberts Verden II ". Mappe med fem linoleumssnit udgivet af Galleri Olsen, Fredericia i anledning af kunstnerens 60-års fødselsdag. Præsenteret november 1981 i Galleri Olsen ved en retrospektiv udstilling af Albert Bertelsens tegninger og grafik. Motiverne er blevet til i perioden 1953-1980. Bladene er trykt direkte fra stokken og hvert enkelt blad er signeret af kunstneren. De har tidligere været udsendt som enkeltblade eller været anvendt i forskellige publikationer. Alberts Verden er trykt i 100 nummerede eksemplarer hos Schweitzers Bogtrykkeri, Vejle